William Shenton 1820-0958
abt 1820 - ca 1863
John Shenton 1788-0949
Sep 1788 - 31 Aug 1858
Margaret Holmes 1790-0952
ca 1790 - abt Dec 1866
Joseph Shenton 1757-0935
ca Feb 1757 - 1796
Joseph Shenton 1734-0930
abt Apr 1734 - Mar 1805
Sarah Pyatt 1735-0932
1735 - 8 Jan 1766