Lydia Shenton 1762-0548
13 Mar 1762 - 3 Jan 1840
Samuel Shenton 1729-0291
abt 1729 - 31 Jul 1819
Sarah Wild 1733-0292
ca 1733 - 7 Feb 1812